Luigi Giorgi

  • Date of birth : 19/04/1987
  • Position : Forward
  • Country : Italy Italy

General info

  • Name: Luigi Giorgi
  • Position: Forward
  • Date of birth (age): 19/04/1987 (23)
  • Country: Italy
  • Club: Ascoli ( Italy ITA )

Player records